Prisliste
Medlem: kr 700,-
Fremleie: kr 1 554,-
Meglerinfo: kr 3 125,-
Eierskifte: kr 6 215,-
Forkjøpsrett: kr 7 769,-

FORKJØPSRETT

Rettigheter i forhold til forkjøpsrett reguleres av Lov om Burettslag og av det enkelte borettslags vedtekter. BBLNT har etter lov om borettslag § 4-15, 20 dager fra laget mottok melding om salg til å gjøre forkjøpsretten gjeldende.

Så snart en bolig er solgt skal andelseier/megler sende salgsmelding til BBLNT med opplysning om:

  • Borettslagets navn, boligens andelsnr. og adresse
  • Andelseiers (selger) navn, telefonnummer og evt. e-postadresse
  • Kjøpers navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnr.
  • Akseptert pris, overtakelsesdato
  • Evt. andre særlige forhold i avtalen.

Boliger annonseres fortløpende på BBLNT’s hjemmeside.

For å melde krav om forkjøpsrett benyttes skjema du finner på forsiden. BBLNT gjør oppmerksom på at krav er bindende og finansieringsbevis for hele summen skal vedlegges kravet. Ring BBLNT for bekreftelse på at kravet er notert. Krav mottatt etter fristen eller som mangler finansieringsbevis blir ikke tatt med.

Dersom den som krever forkjøpsrett eier en andel i borettslag tilknyttet BBLNT plikter denne å legge sin andre andel ut for salg på det åpne boligmarkedet.