Prisliste
Medlem: kr 700,-
Fremleie: kr 1 554,-
Meglerinfo: kr 3 125,-
Eierskifte: kr 6 215,-
Forkjøpsrett: kr 7 769,-

Forhåndsprøving av forkjøpsrett:

I hht. lov om borettslag § 4 - 15 kan en andel forhåndsprøves for forkjøpsrett. En anmodning om forhåndsprøving sendes skriftlig til forretningsfører og innebærer at man på forhånd avklarer de andelseiere og øvrige medlemmer av Boligbyggelaget Nye Trondheim som kan være interesert i å melde et krav om forkjøpsrett til andelen som skal selges. En slik interesse må meldes skriftlig til forretningsfører på eget skjema som finnes på vår hjemmeside. Å melde interesse er helt uforpliktende og det er ingen gebyrer forbundet med dette. Man kan selvsagt også melde interesse for flere andeler samtidig. Skjema sendes forretningsfører på e-post, pr. post eller leveres på vårt kontor. Ved sending på e-post; be om bekreftelse på mottak.

Andelen er på dette tidspumktet ikke solgt og annonseres derfor uten pris og overtakelsesdato. Så snart forretningsfører mottar salgsmelding vil de medlemmer som har meldt sin interesse få beskjed fra Boligbyggelaget Nye Trondheim. Det vil bli opplyst pris, overtakelsesdato og andre forhold av betydning i kontrakten mellom kjøper og selger.

Det er svært viktig at interesseskjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig, med hvilket andelsnummer interessen gjelder, samt e-postadresse og telefonnummer til medlemmet slik at informasjonen blir gitt så raskt som mulig. Frist for å melde et krav om forkjøpsrett etter en forhåndsprøving er 5 virkedager. Med virkedager menes mandag - fredag, med unntak av helligdager. For mer informasjon om krav, se "om forkjøpsrett".

Det er kun de medlemmer som melder interesse på forhånd som kan melde et krav om forkjøpsrett når andelen er forhåndsprøvd.

Dersom salgsmelding på andelen ikke er mottatt innen 3 måneder fra anmodning om forhåndsprøving ble mottatt hos forretningsfører må andelen utlyses på nytt.