Prisliste
Medlem: kr 700,-
Fremleie: kr 1 596,-
Meglerinfo: kr 4 000,-
Eierskifte: kr 6 385,-
Forkjøpsrett: kr 7 981,-

Innmelding

Boligbyggelaget Nye Trondheim er alltid åpen for nye andelseiere. Andelene er på kr. 700,-. Alle andeler gir like rettigheter og plikter såfremt ikke annet følger av loven. For å bli medlem må det søkes skriftlig. Ingen godkjennes som andelseier til bolig tilknyttet BBLNT uten å være medlem. Faktura vil bli tilsendt og medlemskapet er gyldig når kontingent er betalt.

Skjema for innmelding finner du på forsiden.

OVERFØRING AV MEDLEMSKAP:

Et medlemskap kan overføres innen medlemmets familie i rett opp- eller nedstigende linje. Med dette menes:

  • Ektefelle/registrert partner
  • Medlemmets eller ektefelles/reg. partners slekting i rett opp eller nedstigende linje
  • Medlemmets eller ektefelles/reg. partners fosterbarn
  • Medlemmets eller ektefelle/reg. partners søsken
  • Noen som de siste 2 år har tilhørt samme husstand som den tidligere eieren.

Medlemskap kan overføres fra dødsbo til testamentarving og ved skifte i forbindelse med separasjon/skilsmisse.

Dersom en andelseier eier en andel i et borettslag tilknyttet BBLNT kan medlemsnr. bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

Ved overføring vil det bli krevd dokumentasjon i form av fødsels-/dåpsattest, vielsesattest eller skifteattest.